دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

سرفصل دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

 

خواﺳﺘﮕﺎه و دﻻﻳﻞ اﻳﺠﺎد اﻟﮕﻮي PSM

 

ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻮادث ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن از ﻧﮕﺎه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ

 

ﺷﺮح ﻣﺰاﻳﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺟﺮاي PSM

 

مرور بندهای۱۴ گانه PSM:

 

 • اطلاعات ایمنی فرایند (PSM)

 • تجزیه و تحلیل خطرات فرایند (PHA)

 • روش های اجرایی عملیاتی

 • مشارکت کارکنان

 • آموزش

 • پیمانکاران

 • بررسی ایمنی پیش راه اندازی

 • یکپارچگی مکانیکی

 • مجوز کار گرم

 • مدیریت تغییر

 • بررسی رویدادها

 • برنامه ریزی و واکنش در شرایط اضطراری

 • ممیزی های انطباق

 • اسرار تجارت

 

 

ﺷﺮح ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺜﺎل ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ

 

آشنایی با عناصر و بندهای بیست گانه استاندارد CCPS و عناصر چهارده گانه استاندارد OSHA

 

بررسی تفاوت های مدل CCPS با مدل OSHA

 

معرﻓﻲ اﻟﮕﻮي ۲۰ ﺑﻨﺪي CCPS ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ

 

راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ

 

اصول و روش های ممیزی PSM

 

کارگاه بررسی یک حادثه برای کشف مصادیق عدم انطباق با الگوی PSM

 

 

ما با تیمی مجرب از فارغ التحصیلان برتر HSE و اساتید صنعت و دانشگاه و مشاوران برتر در کنار شما هستیم

 

شرکتها و پیمانکاران محترم در کنار آموزش های ما از مشاوره در زمینه های تخصصی HSE برای شرکت خود می توانید بهره مند شوید.

 

۰۶۱-۳۲۹۰۷۵۲۴
۰۹۱۶۹۱۶۶۸۳۸

اهواز – شهرک صنعتی ۴، ساختمان فناوری و کسب و کار ، طبقه دوم ، واحد ۳۰۸

 

دوره های پیشنهادی:

دوره آموزشی ISO 45001 سال انتشار 2018

دوره تخصصی تربیت افسر ایمنی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تمامی حق و حقوق این وب سایت متعلق به شرکت داناپایش است