تیم ما

مهندس فرهاد حسین زاده

  مدیرعامل شرکت مهندسی داناپایش

کارشناس ارشد HSE

کارشناس مهندسی ایمنی

مشاور و سرممیز بین المللی IRCA

متخصص در QRA و HAZID و Consequence Modeling

مدرس مورد تایید QCB ایتالیا

سرپرست HSE عملیات های Drilling & Well services

 

  مهندس وحید بایگی

  مشاور فنی پروژه های شرکت مهندسی داناپایش

رییس کمیسیون تخصصی HSE شرکت های حفاری نفت  و گاز

کارشناس ارشد مهندسی خوردگی

کارشناس مهندسی ایمنی

سرممیز بین المللی IRCA

متخصص در پیاده سازی HAZOP و HAZID

 

 

  مهندس احمدرضا احمدی

  مدیر پروژه های شرکت مهندسی داناپایش

کارشناس ارشد HSE

کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای

سرپرست عملیات ملی حفاری دریا و خشکی

متخصص در QRA و HAZID و Consequence Modeling

 

  مهندس حسین حسین زاده

  مسئول قراردادهای شرکت مهندسی داناپایش

کارشناس ارشد IT

هماهنگی امور قراردادها و تنظیم قراردادها

 

تمامی حق و حقوق این وب سایت متعلق به شرکت داناپایش است