دوره های آموزشی

دوره آموزشی ISO 9001

آغاز ثبت نام دوره آموزشی ISO 9001 – آذر ماه 97

دوره آموزشی ISO 9001 توسط مرکز تخصصی مهندسی ایمنی و HSE داناپایش برگزار می شود   سرفصل دوره:   آشنایی با ساختار ویرایش جدید استاندارد اصول مدیریت کیفیت تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت و نحوه استقرار آن مروری بر رویکردهای مبتنی بر ریسک و جایگاه آن مبانی ممیزی داخلی، تعریف و اصطلاحات فنون انجام ممیزی، […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره HSE

برگزاری دوره HSE توسط مرکز تخصصی HSE داناپایش

دوره آموزشی سیستم مدیریت HSE توسط مرکز تخصصی HSE-ISO داناپایش   HSE-MS چیست؟   سيستم مديريت ایمنی و بهداشت شغلی(HSE) مدلی است که کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی و جنبه های زیست محیطی را شناسایی کرده و آنها را تحت کنترل قرارداده و با اقدامات موثر و اثر بخش آنها را حذف و […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره آموزشی کارشناس اجرایی HSE - آذرماه 97

دوره آموزشی کارشناس اجرایی HSE – آذرماه 97

دوره آموزشی کارشناس اجرایی HSE – آذرماه 97 توسط مرکز تخصصی مهندسی ایمنی و HSE دانا پایش   سرفصل دوره: شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک های HSE معرفی تکنیک های شناسایی خطر واکنش در شرایط اضطراری گزارش دهی و بررسی حوادث اصول بازرسی های HSE سیستم مجوز کار PTW     مدت دوره: 1 ماه […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک- آذرماه 97

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک- آذرماه 97

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک- آذرماه 97 توسط مرکز تخصصی مهندسی ایمنی و HSE داناپایش   سرفصل دوره :   تعاریف ،اصطلاحات مرتبط با ارزیابی ریسک تشریح فرایند ارزیابی ریسک ارتباط متد های ارزیابی ریسک با سیستم های مدیریت فرایند مدیریت ریسک نحوه شناسایی خطرات و ریسک های HSE تعیین نحوه تفکیک خطر،ریسک و حادثه […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)   سرفصل دوره:    خواﺳﺘﮕﺎه و دﻻﻳﻞ اﻳﺠﺎد اﻟﮕﻮي PSM   ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻮادث ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن از ﻧﮕﺎه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ   ﺷﺮح ﻣﺰاﻳﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺟﺮاي PSM   مرور بندهای۱۴ گانه PSM:   اطلاعات ایمنی فرایند (PSM) تجزیه و تحلیل خطرات فرایند (PHA) روش […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره مدیریت استراتژیک HSE توسط مرکز تخصصی HSE داناپایش

دوره مدیریت استراتژیک HSE توسط مرکز تخصصی HSE داناپایش

برگزاری دوره مدیریت استراتژیک HSE توسط مرکز تخصصی HSE داناپایش   سرفصل دوره: رویکردها و متدلوژی برنامه ریزی استراتژیک رویکرد توصیفی برای فعالیت ها در چارچوب HSE-MS روش تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در فعالیت های HSE فرآیند استراتژیک با دیدگاه HSE برای سازمان ها   با اعطای مدرک بین المللی معتبر و مدرک فارسی با […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره آموزشی سیستم مدیریت HSE

دوره آموزشی سیستم مدیریت HSE

دوره آموزشی سیستم مدیریت HSE توسط مرکز تخصصی HSE-ISO داناپایش   HSE-MS چیست؟   سيستم مديريت ایمنی و بهداشت شغلی(HSE) مدلی است که کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی و جنبه های زیست محیطی را شناسایی کرده و آنها را تحت کنترل قرارداده و با اقدامات موثر و اثر بخش آنها را حذف و […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره تربیت افسر ایمنی پروژه ها - آبان ماه 97

دوره تربیت افسر ایمنی پروژه ها – آبان ماه 97

برگزاری دوره تربیت افسر ایمنی پروژه ها – آبان ماه 97 توسط مرکز تخصصی مهندسی ایمنی و HSE دانا پایش   در دوره  افسر ایمنی چه مطالبی می آموزیم؟؟؟ شما بعنوان یک افسر HSE باید در خصوص خطرات محیط کار، و فعالیت های پرریسک اطلاعاتی باید داشته باشید تا بتوانید بعنوان یک افسر HSE در محیط […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
کارشناس اجرایی HSE

دوره جامع کارشناس اجرایی HSE

دوره جامع کارشناس اجرایی HSE   برگزاری دوره جامع و کاربردی کارشناس HSE توسط مرکز تخصصی مهندسی ایمنی و HSE دانا پایش   شروع دوره: 26 مهرماه 97   مدت دوره: 1 ماه   با اعطای مدرک بین المللی معتبر و مدرک فارسی با اعتبار سازمان صنعت و معدن   پیاده سازی سیستم های مدیریت […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره HSE-MS در اهواز

برگزاری دوره HSE-MS در اهواز هر هفته

برگزاری دوره HSE-MS در اهواز هر هفته توسط مرکز تخصصی HSE-ISO داناپایش   HSE-MS چیست؟   سيستم مديريت ایمنی و بهداشت شغلی(HSE) مدلی است که کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی و جنبه های زیست محیطی را شناسایی کرده و آنها را تحت کنترل قرارداده و با اقدامات موثر و اثر بخش آنها […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره مدیریت شرایط اضطراری در صنایع فرآیندی

دوره مدیریت شرایط اضطراری در صنایع فرآیندی

دوره جامع و کاربردی مدیریت شرایط اضطراری در صنایع فرآیندی   شروع دوره : 1 مهرماه 97   سرفصل دوره مدیریت شرایط اضطراری در صنایع فرآیندی تعریف وضعیت اضطراری و بحران اهداف طرح مدیریت اضطراری طرح ریزی اضطراری مراحل پیاده سازی طرح اضطراری اقدامات فاز 1 : (پیشگیری و آمادگی):تشکیل کمیته ، ارزیابی و مدیریت ریسک، […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره ایزو ISO 9001 در اهواز

دوره جامع و کاربردی تربیت مشاور ایزو ISO 9001

دوره جامع و کاربردی تربیت مشاور ISO 9001 در اهواز   تشریح الزامات و مستندسازی و ممیزی داخلی، سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایزو ISO 9001: 2015   آشنایی با ساختار ویرایش جدید استاندارد ISO 9001 اصول مدیریت کیفیت تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت و نحوه استقرار آن مروری بر رویکردهای مبتنی بر ریسک و […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره آموزشی HSE-Plan در اهواز

دوره آموزشی تهیه و تدوین HSE-Plan در پروژه ها

دوره آموزشی تهیه و تدوین HSE-Plan در پروژه ها   آشنایی با الزامات سیستم مدیریت HSE در یک سازمان توانمند سازی افراد در تدوین ساختار و نگارش طرح HSE برقراری ارتباط بین الزامات HSE و اهداف HSE سازمانی آشنایی با الزامات HSE پیمانکاران که در طرح HSE باید متصور گردد مقدمه ای بر الزامات اجرایی […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره آموزشی HSE در پروژه های عمرانی

دوره آموزشی HSE در پروژه های عمرانی

دوره آموزشی HSE در پروژه های عمرانی   ماهیت پروژه های عمرانی و ساخت به گونه ای است که همواره سرشار از عدم قطعیت و خطرهای متعدد می باشند. بنابراین مدیریتی قوی که بتواند آنها را درنظر گرفته و کنترل کند، اهمیت ویژه ای دارد. HSE که نام آن برگرفته از کلمات ایمنی، بهداشت و محیط […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره تخصصی شناسایی مخاطرات با روش HAZOP

دوره تخصصی شناسایی مخاطرات با روش HAZOP

سرفصل دوره تخصصی شناسایی مخاطرات با روش HAZOP   اهداف و ضرورت بکارگیری HAZOP جایگاه تکنیک HAZOP در ارزیابی ریسک متدولوژی HAZOP تعاریف اطلاعات مورد نیاز HAZOP روش پیاده سازی HAZOP اصول بکارگیری تکنیک HAZOP چگونگی ثبت و تهیه گزارش HAZOP انواع مثال های ساده و تفصیلی معرفی PHA-pro و امکاناتو گزارش گیری ها   توسط […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره hse در اهواز

برگزاری دوره HSE-MS (مدیریت HSE) در اهواز

برگزاری دوره آموزشی HSE-MS در اهواز   HSE-MS چیست؟   سيستم مديريت ایمنی و بهداشت شغلی(HSE) مدلی است که کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی و جنبه های زیست محیطی را شناسایی کرده و آنها را تحت کنترل قرارداده و با اقدامات موثر و اثر بخش آنها را حذف و یا کاهش می […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره مدیریت شرایط اضطراری در صنایع فرآیندی

دوره جامع و کاربردی مدیریت شرایط اضطراری در صنایع فرآیندی

سرفصل دوره مدیریت شرایط اضطراری در صنایع فرآیندی   تعریف وضعیت اضطراری و بحران اهداف طرح مدیریت اضطراری طرح ریزی اضطراری مراحل پیاده سازی طرح اضطراری اقدامات فاز 1 : (پیشگیری و آمادگی):تشکیل کمیته ، ارزیابی و مدیریت ریسک، تدوین دستورالعمل ها و روش های اجرایی،  آموزش، تحلیل سناریو ، برنامه ریزی و اجرای مانور […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره آموزشی HSE

دوره آموزشی سیستم مدیریت HSE-MS) HSE)

ثبت نام دوره آموزشی HSE-MS) HSE) آغاز شد   HSE-MS چیست؟   سيستم مديريت ایمنی و بهداشت شغلی مدلی است که کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی و جنبه های زیست محیطی را شناسایی کرده و آنها را تحت کنترل قرارداده و با اقدامات موثر و اثر بخش آنها را حذف و یا کاهش […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره تخصصی HSE-MS

دوره تخصصی سیستم مدیریتHSE-MS) HSE)

برگزاری دوره تخصصی HSE-MS در اهواز   HSE-MS چیست؟   سيستم مديريت ایمنی و بهداشت شغلی مدلی است که کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی و جنبه های زیست محیطی را شناسایی کرده و آنها را تحت کنترل قرارداده و با اقدامات موثر و اثر بخش آنها را حذف و یا کاهش می […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره تربیت افسر HSE در اهواز

پکیج آموزشی تربیت افسر HSE در پروژه ها

پکیج آموزشی تربیت افسر HSE در پروژه ها    شامل دو دوره   مدیریت HSE تربیت افسر ایمنی پروژه ها   با اعطای چهار گواهی نامه بین المللی معتبر و مدرک فارسی با اعتبار سازمان صنعت و معدن و با هزینه مناسب تر     تاریخ شروع دوره   >>>>>    10 شهریور ماه 97   […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

دوره آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

سرفصل دوره آموزشی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک   تعاریف ،اصطلاحات مرتبط با ارزیابی ریسک تشریح فرایند ارزیابی ریسک ارتباط متد های ارزیابی ریسک با سیستم های مدیریت فرایند مدیریت ریسک نحوه شناسایی خطرات و ریسک های HSE تعیین نحوه تفکیک خطر،ریسک و حادثه نحوه ارزیابی ریسک های HSE معرفی برخی تکنیک های ارزیابی ریسک […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

سرفصل دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)   خواﺳﺘﮕﺎه و دﻻﻳﻞ اﻳﺠﺎد اﻟﮕﻮي PSM   ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻮادث ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن از ﻧﮕﺎه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ   ﺷﺮح ﻣﺰاﻳﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺟﺮاي PSM   مرور بندهای۱۴ گانه PSM:   اطلاعات ایمنی فرایند (PSM) تجزیه و تحلیل خطرات فرایند (PHA) روش های اجرایی […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره آموزشی ISO 45001

دوره جامع سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (ISO 45001)

دوره آموزشی ISO 45001 سال انتشار 2018    دوره جامع سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای   داناپایش تنها مرکز تخصصی HSE ، برای اولین بار در استان خوزستان، دوره آموزشی  ISO 45001 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای) را برگزار می‌کند.     سرفصل دوره تشریحات تغییرات OHSAS 18001 , ISO 45001 آشنایی با تغییرات […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره تربیت افسر

دوره آموزشی تربیت افسر ایمنی در پروژه ها

آغاز ثبت نام دوره تخصصی و آموزشی تربیت افسر ایمنی   دوره تربیت افسر ایمنی با اعطای مدرک بین المللی معتبر و مدرک فارسی با اعتبار سازمان صنعت و معدن   شروع دوره 14 مردادماه پایان دوره 17 مردادماه   در دوره  افسر HSE چه مطالبی می آموزیم؟؟؟ شما بعنوان یک افسر HSE باید در […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره تخصصی HSE-MS در اهواز

دوره تخصصی سیستم مدیریتHSE-MS) HSE)

آغاز ثبت نام دوره HSE-MS در اهواز   HSE-MS چیست؟   سيستم مديريت ایمنی و بهداشت شغلی مدلی است که کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی و جنبه های زیست محیطی را شناسایی کرده و آنها را تحت کنترل قرارداده و با اقدامات موثر و اثر بخش آنها را حذف و یا کاهش […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره استاندارد ISO 14001

دوره جامع سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001)

دوره آموزشی ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی     دوره آموزشی جامع و کاربردی   داناپایش تنها مرکز تخصصی HSE استان خوزستان، دوره آموزشی  ISO 14001 (سیستم مدیریت زیست محیطی) را برگزار می‌کند. در این دوره آموزشی با مزایا و تاریخچه سیستم مدیریت زیست محیطی و استانداردهای سری  ISO14000، تغییرات ورژن 2015 استاندارد ، شناخت دقیق الزامات استاندارد […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره آموزشی تخصصی HSE Plan

دوره تخصصی HSE Plan

دوره تخصصی HSE Plan   نحوه تدوین و جایگاه آن در فعالیت های پیمانکاری و مناقصات –««تفکر ایمن، جامعه ایمن، سرمایه ایمن»»– –««ایمنی هزینه نیست ، سرمایه گذاریست»»– شروع دوره -« ۲۰ تــــیــــر ماه »- داناپایش تنها برگزار کننده ی دوره های تخصصی ایمنی HSE در استان گروه هدف (کلیه پیمانکاران – نمایندگان پیمانکاران – […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره آموزشی تربیت افسر ایمنی

دوره آموزشی تربیت افسر ایمنی

دوره تربیت افسر ایمنی   شرکت داناپایش متخصص HSE- ISO هم —-»» آموزش «« هم —- »» پیاده سازی «« با تیمی مجرب از فارغ التحصیلان برتر HSE و اساتید صنعت و دانشگاه و مشاوران برتر «««با اعطای مدرک بین المللی معتبر »» و مدرک فارسی با اعتبار «« سازمان صنعت و معدن»»»» کمبود نیروی […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

برگزاری دوره تخصصی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک توسط گروه تخصصی HSE داناپایش با اعطای مدرک بین المللی معتبر و مدرک فارسی با اعتبار سازمان صنعت و معدن شروع دوره 5 تیر ماه –««« مخاطبین این دوره »»– مدیران سرپرستان کارشناسان و فارغ التحصیلان رشته های مهندسی و ایمنی ،بهداشت و محیط زیست شاغلین و […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره سیستم مدیریت HSE-MS خرداد ماه

دوره سیستم مدیریت HSE-MS خرداد ماه

تیم تخصصی HSE مهندسین مشاور داناپایش برگزار میکند دوره سیستم مدیریت HSE ««««« شروع دوره ۳۰ خرداد ماه ۹۷ »»»»» کمبود نیروی انسانی HSE ، بازار کار این تخصص را بسیار پررنگ و جذاب کرده است. با گذراندن دوره های hse به صورت تخصصی در  —««« شرکت تخصصی hse داناپایش »»»—-  میتوانید برای ورود به […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره

دوره افسر ایمنی 28خرداد97

گروه متخصص HSE داناپایش برگزار می کند: دوره افسر ایمنی 28 خرداد 97 ما علم روز HSE را آموزش می دهیم… با اعطای مدرک بین المللی معتبر و مدرک فارسی با اعتبار سازمان صنعت و معدن برای ثبت نام با دفتر شرکت تماس بگیرید. 061-32907524 0916-9166838 آدرس : اهواز – شهرک صنعتی 4- ساختمان فناوری […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره های آموزشی سیستم مدیریت HSE

دوره آموزشی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE اهواز

برگزاری دوره تخصصی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE   توسط گروه تخصصی HSE داناپایش با اعطای مدرک بین المللی معتبر و مدرک فارسی با اعتبار سازمان صنعت و معدن شروع دوره 22 خرداد 97 تماس با ما:  06132907524 09169166838 اهواز – شهرک صنعتی 4 – ساختمان فناوری و کسب و کار – طبقه […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
pic

برگزاری دوره HSE-MS

  دانــا پـایــش متخصص درحوزه HSE و ایمنی برگزار می کند   دوره سیستم مدیریت HSE سرفصل: آشنایی با الزامات و نیازمندی های سیستم HSE تشریح روند و مدیریت ارزیابی ریسک طراحی مدل مدیریت HSE در یک سازمان تهیه روش های اجرایی و دستورالعمل های HSE تشریح فرایند مستند سازی HSE تشریح فرایند ممیزی   دانــا […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره

گروه داناپایش متخصص پیاده سازی HSE – ISO

داناپایش با بهره مندی از تیمی مجرب و متخصص در زمینه HSE و ISO برگزاری دوره های آموزشی سیستم مدیریت HSE توسط گروه تخصصی HSE داناپایش با اعطای مدرک بین المللی معتبر و مدرک فارسی با اعتبار سازمان صنعت و معدن تماس با ما:  06132907524 09169166838 اهواز – شهرک صنعتی 4 – ساختمان فناوری و […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره آموزشی تربیت افسر HSE

برگزاری دوره تربیت افسر ایمنی

دوره آموزشی تربیت افسر ایمنی   گروه تخصصی دانا پایش برگزار میکند: دوره تربیت افسر ایمنی خرداد 97 ما علم روز hse را آموزش میدهیم… با دوره های ما یک قدم فراتر روید… با اعطای مدرک بین المللی معتبر و مدرک فارسی با اعتبار سازمان صنعت و معدن برای ثبت نام با دفتر شرکت تماس […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره

تمامی حق و حقوق این وب سایت متعلق به شرکت داناپایش است