خدمات داناپایش

آموزش تخصصی hse در اهواز

آموزش های تخصصی HSE

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و عمومی HSE در 14 پکیج تخصصی: 1-دوره های آموزشی سیستم های مدیریت HSE و کیفیت 2-دوره های آموزشی روش ها و تکنیک های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک 3-دوره های آموزشی روش های و تکنیک های بررسی ، مدیریت و فرماندهی حوادث 4-دوره های آموزشی ایمنی عملیاتی در حوزه […]

مطالعه بیشتر
استقرار سیستم مدیریتHSE-ISO

استقرار سیستم مدیریتHSE-ISO

سرفصل استقرار سیستم مدیریتHSE-ISO   1-مشاوره و پیاده سازی HSE-MS 2-مشاوره و پیاده سازی ISO45001 3-مشاوره و پیاده سازی ISO14001 4-مشاوره و پیاده سازی ISO9001 5-مشاوره و پیاده سازی HSE-MS 6-مشاوره و پیاده سازی ISO45001 7-مشاوره و پیاده سازی ISO14001 7-مشاوره و پیاده سازی ISO9001   خدمات پیشنهادی شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک تهیه و […]

مطالعه بیشتر
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

مفاهیم دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک   1-ارزیابی کمی ریسک در صنایع فرایندی QRA 2-شناسایی خطرات فرایندی با متد HAZOP 3-شناسایی خطرات جنرال با متد HAZID 4-ارزیابی کیفی ریسک در عملیات های خشکی و دریا 5-مدل سازی پیامد با نرم افزار های تخصصی 6-انالیز خطرات ایمنی شغل JSA/JHA 7-شناسایی خطرات به روش FTA,ETA,WHAT IF […]

مطالعه بیشتر

تهیه و تدوین HSE PLAN پروژه ها

1-تهیه HSE PLAN پروژه های نفت و گاز 2-تهیه HSE PLAN پروژه های خط لوله 3-تهیه HSE PLAN پروژه های نمکزدایی 4-تهیه HSE PLAN پروژه های عمرانی 5-تهیه HSE PLAN پروژه های حفاری 6-تهیه HSE PLAN شرکت ها ابنیه 7-تهیه HSE PLAN پروژه های آبفا 8-تهیه HSE PLAN پروژه های فولاد طرح سلامت،ایمنی و محیط […]

مطالعه بیشتر

مهندسی ایمنی

1-پیاده سازی LOPA, SIL 2-طراحی سیستم های ایمنی 3-بررسی ریشه ای حوادث RCA 4-تدوین طرح واکنش در شرایط اضطراری ERP 5-طراحی سیستم های اطفاء حریق 6-تامین تجهیزات و کالاهای مختلف HSE 7-انجام مطالعات FMEA,JSA,JHA

مطالعه بیشتر

خدمات اجرایی و عملیاتی HSE

1-اجرای پیمان مدیریت به منظور کنترل عملیاتی HSE پروژه 2-اجرای مانورهای عملیاتی واکنش در شرایط اضطراری 3-تامین نیرو انسانی تخصصی HSE پروژه ها 4-نیاز سنجی و تامین وسایل حفاظت فردی PPE 5-نیاز سنجی و تامین تجهیزات حفاظت در برابر H2S 6-نیاز سنجی و تامین تجهیزات ایمن کار در فضای بسته 7-نیاز سنجی ،طراحی و تامین […]

مطالعه بیشتر

دوره های آموزشی

دوره آموزشی ISO 9001

آغاز ثبت نام دوره آموزشی ISO 9001 – آذر ماه 97

دوره آموزشی ISO 9001 توسط مرکز تخصصی مهندسی ایمنی و HSE داناپایش برگزار می شود   سرفصل دوره:   آشنایی با ساختار ویرایش جدید استاندارد اصول مدیریت کیفیت تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت و نحوه استقرار آن مروری بر رویکردهای مبتنی بر ریسک و جایگاه آن مبانی ممیزی داخلی، تعریف و اصطلاحات فنون انجام ممیزی، […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره HSE

برگزاری دوره HSE توسط مرکز تخصصی HSE داناپایش

دوره آموزشی سیستم مدیریت HSE توسط مرکز تخصصی HSE-ISO داناپایش   HSE-MS چیست؟   سيستم مديريت ایمنی و بهداشت شغلی(HSE) مدلی است که کلیه خطرات ناشی از ایمنی و بهداشت شغلی و جنبه های زیست محیطی را شناسایی کرده و آنها را تحت کنترل قرارداده و با اقدامات موثر و اثر بخش آنها را حذف و […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره آموزشی کارشناس اجرایی HSE - آذرماه 97

دوره آموزشی کارشناس اجرایی HSE – آذرماه 97

دوره آموزشی کارشناس اجرایی HSE – آذرماه 97 توسط مرکز تخصصی مهندسی ایمنی و HSE دانا پایش   سرفصل دوره: شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک های HSE معرفی تکنیک های شناسایی خطر واکنش در شرایط اضطراری گزارش دهی و بررسی حوادث اصول بازرسی های HSE سیستم مجوز کار PTW     مدت دوره: 1 ماه […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک- آذرماه 97

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک- آذرماه 97

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک- آذرماه 97 توسط مرکز تخصصی مهندسی ایمنی و HSE داناپایش   سرفصل دوره :   تعاریف ،اصطلاحات مرتبط با ارزیابی ریسک تشریح فرایند ارزیابی ریسک ارتباط متد های ارزیابی ریسک با سیستم های مدیریت فرایند مدیریت ریسک نحوه شناسایی خطرات و ریسک های HSE تعیین نحوه تفکیک خطر،ریسک و حادثه […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره
دوره سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)

دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند (PSM)   سرفصل دوره:    خواﺳﺘﮕﺎه و دﻻﻳﻞ اﻳﺠﺎد اﻟﮕﻮي PSM   ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻮادث ﻣﻨﺘﺨﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن از ﻧﮕﺎه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ   ﺷﺮح ﻣﺰاﻳﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺟﺮاي PSM   مرور بندهای۱۴ گانه PSM:   اطلاعات ایمنی فرایند (PSM) تجزیه و تحلیل خطرات فرایند (PHA) روش […]

جزییات دوره
ثبت نام در دوره

اخبار

تمامی حق و حقوق این وب سایت متعلق به شرکت داناپایش است