استقرار سیستم مدیریتHSE-ISO

استقرار سیستم مدیریتHSE-ISO

سرفصل استقرار سیستم مدیریتHSE-ISO

 

1-مشاوره و پیاده سازی HSE-MS

2-مشاوره و پیاده سازی ISO45001

3-مشاوره و پیاده سازی ISO14001

4-مشاوره و پیاده سازی ISO9001

5-مشاوره و پیاده سازی HSE-MS

6-مشاوره و پیاده سازی ISO45001

7-مشاوره و پیاده سازی ISO14001

7-مشاوره و پیاده سازی ISO9001

 

خدمات پیشنهادی

شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

تهیه و تدوین HSE-Plan در پروژه ها

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تمامی حق و حقوق این وب سایت متعلق به شرکت داناپایش است